Serwis główny ARI S.A.
ARI Szkolenia
Napisz do nas
Mapa witryny
Dla prasy
Ari
Ari
?
podatki
Mapa serwisu:
» Serwis główny ARI
» ARI Szkolenia
» Kontakt
» Raporty
» Raporty bieżące EBI
» Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii C na rynku NewConnect
» Uzyskanie dostępu do systemu EBI
» Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 15/2015
» Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
» Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.
» Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
» Wprowadzenie akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
» Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii C na dzień 5 grudnia 2012 r.
» Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B i C
» Rejestracja zmian w Statucie Spółki
» Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
» Zawiązanie i zarejestrowanie spółki Polska Agencja Komercjalizacji Technologii sp. z o.o.
» Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.
» Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii C oraz pierwszego dnia notowania akcji serii B i C na rynku NewConnect
» Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
» Informacja o szacunkowej wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta narastająco od początku 2012 r.
» Prognoza zysku netto na 2013 rok
» Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Zawarcie istotnej umowy Raport nr 12/2013
» Korekta zysku netto za 2012 rok w stosunku do opublikowanych prognoz wyników finansowych
» Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
» Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług doradczych
» Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.
» Korekta raportu bieżącego EBI nr 20/2013
» Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu pn.Innowacyjny przedsiębiorca od nauki do biznesu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu pn. "Menedżer ds. Komercjalizacji innowacji" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu pn. "Strategia innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Powołanie Członka Zarządu Spółki
» Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2013
» Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
» Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
» Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 20/2013
» Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 8 listopada 2013 r.
» Powołanie Członka Rady Nadzorczej
» Zawiązanie spółki zależnej ARICAPITAL S.A.
» Zawarcie umowy typu lock-up na akcjach Emitenta
» Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.
» Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2014 roku
» Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
» Podpisanie listu intencyjnego z funduszem wspierającym komercjalizację przedsięwzięć wymagających ochrony patentowej
» Przygotowanie dokumentacji do umowy o dofinansowanie pozytywnie ocenionego wniosku Emitenta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą
» Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
» Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2014
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Korekta raportu rocznego nr 14/2014 z dnia 26 maja 2014 r.
» Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu pn. "CSR Leader Academy" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu pn. "Innowacyjny transfer" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
» Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 29 sierpnia 2014 r.
» Zmiany w Radzie Nadzorczej
» Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu pn. "Innowacyjny Transfer PLUS" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Projektu Systemowego PARP
» Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.
» Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
» Rejestracja zmian w Statucie Spółki
» Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 18/2015
» Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
» Zawarcie umowy doradczej w pozyskaniu kapitału
» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta
» Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 26 sierpnia 2015 r.
» Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
» Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
» Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku
» Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014
» Uruchomienie nowego portalu informacyjnego dotacjomat.pl
» Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
» Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału
» Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
» Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
» Rejestracja zmian w Statucie Spółki
» Zawarcie istotnej umowy ramowej na wykonanie usług doradczych i pozyskanie dotacji
» Zawiązanie spółki SKYDRON sp. z o.o.
» Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
» Zawiązanie spółki Adaptive Lubricants Solutions Sp. z o.o.
» Zawiązanie spółki OPTISORT RECYKLING Sp. z o.o.
» Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
» Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D na dzień 24 lutego 2016 r.
» Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2015
» Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
» Informacja odnośnie zakończenia realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Projektu Systemowego PARP
» Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Informacja o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Mentor-Tutor-Trener – kompleksowy program kształcenia osób dorosłych
» Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
» Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
» Rezygnacja z funkcji Wiceprezes Zarządu
» Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
» Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
» Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A
» Raporty okresowe EBI
» Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
» Raport roczny Agencji Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2012
» Raport okresowy za II kwartał 2013
» Raport okresowy za III kwartał 2013 roku
» Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014
» Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
» Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
» Raport Roczny za rok obrotowy 2013 r.
» Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
» Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
» Raport okresowy za II kwartał 2015 roku
» Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
» Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2014
» Raport okresowy za I kwartał 2015 roku
» Jednostkowy raport roczny Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2014
» Raport okresowy za III kwartał 2015 roku
» Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
» Raport okresowy za 2015 rok
» Skonsolidowany raport okresowy za 2015 rok
» Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
» Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
» Raport okresowy za III kwartał 2016 roku
» Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku
» Raporty ESPI
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
» Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
» Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.
» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.
» Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
» Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2013 z 21.10.2013 r.
» Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 8 listopada 2013 r.
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej; zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej przekroczenie powyżej (pośrednio) 25% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej przekroczenie powyżej (bezpośrednio) 25% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2014 z 08.01.2014 r. w zakresie podstawy prawnej
» Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
» Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
» Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% udziału (bezpośrednio) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% udziału (pośrednio) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej przekroczenie powyżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Korekta do zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
» Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 26 sierpnia 2015 r.
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
» Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020
» Podpisanie umów na opracowanie projektów o dofinansowanie
» Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
» Zbycie przez Emitenta części posiadanych akcji w ARICAPITAL S.A.
» Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
» Informacja o pozytywnej ocenie i rekomendowaniu do dofinansowania projektu pt. "Lepsza przyszłość"
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Innowacji S.A.
» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
» Otoczenie prawne
» Ład korporacyjny
» Regulaminy
» Giełda
» Dokument Informacyjny
» Notowania
» Kalendarz Inwestora
» Aktualności
» Informacje Finansowe
» Wyniki finansowe i prognozy
» Struktura Przychodów
» O spółce
» Władze Spółki
» Akcjonariat
» Prezentacje
» Strategia rozwoju ARI SA
» Aktualności
infolinia (71) 721 58 70
Kontakt
Agencja Rozwoju Innowacji SA
ul. Ostródzka 38
54-116 Wrocław
tel. 71-354-07-93
fax. 71-354-07-93
NC
FB
© ARI :: Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia